Hollow Cone-munstycken

Ihåliga konmunstycken har ett ihåligt konsprejmönster med ett ringformat slagområde och sprutvinklar mellan 51 ° och 144 °. De producerar små till medelstora droppar. Används vanligtvis för gastvätt, gaskylning, dammkontroll, metallbehandling, kemisk reaktionsbehandling etc.

Förfrågan vår expert

CCNOZZLE ihålig konesprejmunstycke

Kan inte ta reda på din typ, Inga problem, direkt förfrågan vår expert!

    Send Us Your Query

    Your Email*

    Your Description*