Papper och massamunstycken

Papperstillverkningen är en process med hög vattenanvändning. Sprutmunstyckena används vilda. Vi erbjuder ett komplett utbud av munstycken för pappersindustrin.

Paper Making-munstycket inkluderar trimmunstycken och andra munstycken för fuktning, smörjning, högtryckstvätt och skumkontroll. Detaljerna om papper och massamunstycken är som ovan.

Can’t find out your type, No problem, Directly Inquiry Our Expert!!

    Send Us Your Query

    Your Email*

    Your Description*