หัวฉีดทรงกรวยกลวง

หัวฉีดทรงกรวยกลวงมีรูปแบบสเปรย์ทรงกรวยกลวงที่มีพื้นที่กระทบรูปวงแหวน และมุมสเปรย์ระหว่าง 51° ถึง 144° พวกเขาผลิตหยดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยปกติ ใช้สำหรับล้างแก๊ส ทำความเย็นด้วยแก๊ส ควบคุมฝุ่น บำบัดโลหะ บำบัดปฏิกิริยาเคมี ฯลฯ

CCNOZZLE หัวฉีดพ่นทรงกรวยกลวง

หัวฉีดทรงกรวยกลวงซิลิโคนคาร์ไบด์ขนาดใหญ่

Large Flow Carbide Silicone Hollow Cone Nozzle Large Carbide silicone spray nozzle, with its spray pattern is hollow cone-shaped, can spray an annular area. It has two series of different spray angles, its standard angle is between 70° [...]

Can’t find out your type, No problem, Directly Inquiry Our Expert!!

    Send Us Your Query

    Your Email*

    Your Description*