หัวฉีดกระดาษและเยื่อกระดาษ

การผลิตกระดาษเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำในปริมาณมาก หัวฉีด ใช้กันอย่างแพร่หลาย เรามีหัวฉีดมากมายสำหรับอุตสาหกรรมการทำกระดาษ

หัวฉีดสำหรับทำกระดาษประกอบด้วย หัวฉีดสำหรับตัดแต่ง และ หัวฉีดอื่นๆ สำหรับให้ความชุ่มชื้น การหล่อลื่น, การล้างด้วยแรงดันสูงและการควบคุมโฟม รายละเอียดของกระดาษ & หัวฉีดเยื่อกระดาษเป็นข้างต้น

ไม่พบประเภทของคุณ ไม่มีปัญหา สอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราโดยตรง!!

    Send Us Your Query

    Your Email*

    Your Description*