เงื่อนไขการใช้งาน https://www.ccnozzle.com/

ยินดีต้อนรับสู่ CYCO หัวฉีดสเปรย์ เว็บไซต์ (“เว็บไซต์”)

CYCO หัวฉีดสเปรย์ ให้บริการเว็บไซต์และบริการนี้ (อยู่ที่ https://www.ccnozzle.com/) ให้คุณอยู่ภายใต้ประกาศ ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้บริการใด ๆ ของเรา คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎ แนวทาง นโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บังคับใช้กับบริการดังกล่าว และรวมอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานนี้โดยการอ้างอิงนี้ ข้อกำหนดในการให้บริการนี้สร้างโดย เงื่อนไขการใช้งาน เทมเพลต.

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 2019-1-1.

สิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี
  • ุณใช้เว็บไซต์และบริการตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดที่กำหนดโดยรัฐและประเทศที่พำนัก
  • คุณให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่สมบูรณ์และถูกต้อง และรักษาข้อมูลการลงทะเบียนที่ถูกต้องบนเว็บไซต์
  • คุณตกลงและเข้าใจว่า CYCO Spray Nozzle อาจเพิกถอนและ/หรือยกเลิกการเข้าถึงของคุณได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เหล่านี้หรือละเมิดส่วนใดส่วนหนึ่งของ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

การใช้เว็บไซต์นี้

ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณต้องดำเนินการด้วยความรับผิดชอบและใช้วิจารณญาณที่ดี โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณจะไม่:

  • ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น รัฐ จังหวัด ประเทศ หรืออื่นๆ หรือคำสั่งศาล
  • ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว การประชาสัมพันธ์ หรือสิทธิ์ตามสัญญา
  • แทรกแซงหรือสร้างความเสียหายให้กับบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผ่านการใช้ไวรัส ยกเลิกบอท โทรจัน โค้ดอันตราย ปิงท่วม การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ แพ็กเก็ตหรือการปลอมแปลง IP การปลอมแปลงเส้นทางหรืออีเมล ข้อมูลที่อยู่หรือวิธีการหรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน
  • ใช้สคริปต์อัตโนมัติเพื่อรวบรวมข้อมูลหรือโต้ตอบกับบริการหรือเว็บไซต์
  • ทำข้อตกลงนี้ในนามของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือความสามารถทางกฎหมายในการทำข้อตกลงดังกล่าวในฐานะตัวแทนขององค์กรหรือนิติบุคคล

ทรัพย์สินทางปัญญา

รหัส ข้อความ ซอฟต์แวร์ สคริปต์ กราฟิก ไฟล์ ภาพถ่าย รูปภาพ โลโก้ และเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ หรือภายในบริการ เป็นทรัพย์สินของ CYCO หัวฉีดสเปรย์</span >.
การใช้เนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้หรือภายในบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ และ/หรือข้อบังคับและกฎเกณฑ์อื่นๆ หากคุณเชื่อว่ามีเนื้อหาใดที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม โปรดติดต่อ CYCO หัวฉีดสเปรย์ ทันทีตามที่อยู่ด้านล่าง

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมโยงคุณไปยังไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตหรือรวมถึงการอ้างอิงถึงข้อมูล เอกสาร ซอฟต์แวร์ วัสดุและ/หรือบริการที่จัดหาโดยบุคคลอื่น เว็บไซต์เหล่านี้อาจมีข้อมูลหรือเนื้อหาที่บางคนอาจเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม

เว็บไซต์และฝ่ายอื่นๆ เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และคุณรับทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความเหมาะสม หรือแง่มุมอื่นใดของเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใน การอ้างอิงถึงบุคคลอื่นหรือผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา การรวมลิงค์หรือการอ้างอิงดังกล่าวมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่ได้หมายความถึงการรับรองหรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเราหรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เว็บไซต์มีให้ “ตามที่เป็น” appfigures, ซัพพลายเออร์, เจ้าหน้าที่, กรรมการ, พนักงานและตัวแทนไม่รวมและปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ คุณยกเว้น CYCO หัวฉีดสเปรย์ จากความรับผิดทั้งหมดสำหรับความเสียหายที่เกี่ยวข้องหรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

CYCO หัวฉีดสเปรย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

นอกจากนี้ CYCO หัวฉีดสเปรย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะมีผลโดยการโพสต์ข้อกำหนดใหม่บนเว็บไซต์พร้อมกับวันที่แก้ไข คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ก่อนที่จะลงทะเบียนหรือใช้บริการ การใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการของคุณหลังจากมีการเผยแพร่การแก้ไขดังกล่าว ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดใหม่ตามที่แก้ไขในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

กฎหมายที่บังคับใช้

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายภายในของ cn โดยไม่ให้ผลใดๆ ทางเลือกหรือความขัดแย้งของบทบัญญัติหรือกฎ

คดีความ การดำเนินการ หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือเว็บไซต์ จะถูกตั้งขึ้นเฉพาะในศาลรัฐบาลกลางของ cn